telefon+44 20 8638 7645 koperta agent@istanbul-real-estate.com

enarazbgzh-CNzh-TWcsfrdeiwhiitjakofaplptruskestrukur
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
Moja lokacja poprzedni Dalej
Zaawansowane wyszukiwanie
Cena:
Min ($). 0
Max ($). 1,000,000
Zaawansowane wyszukiwanie
Min ($). 0
Max ($). 1,000,000

Warunki korzystania

Proszę zapoznać się z niniejszą umową dotyczącą warunków użytkowania (zwaną dalej "TOU") przed uzyskaniem dostępu do lub korzystania z istanbul-real-estate.com.

Korzystając z Usługi w jakikolwiek sposób, musisz mieć co najmniej 18 lat i zgadzasz się przestrzegać Warunków korzystania z usługi. Jeśli nie wyrażasz zgody na TOU, natychmiast zaprzestań korzystania z Usługi.

AKCEPTACJA WARUNKÓW

istanbul-real-estate.com zapewnia platformę internetową dla usługi "nieautoryzowane ogłoszenia" nieruchomości (określanej dalej jako "Usługa") oraz inne zasoby online. Korzystając z Usługi w jakikolwiek sposób, zgadzasz się przestrzegać Warunków korzystania z usługi. Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec jakiegokolwiek warunku lub warunku w nim zawartego lub w jakikolwiek sposób zostaniesz niezadowolony z Usługi, Twoim jedynym rozwiązaniem będzie natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Usługi. istanbul-real-estate.com ma prawo, ale nie jest zobowiązane do ścisłego egzekwowania TOU poprzez samopomoc, moderację społeczności, aktywne śledztwo, spory sądowe i ściganie.

O FIRMIE istanbul-real-estate.com

istanbul-real-estate.com nie jest agencją nieruchomości ani firmą i nie uczestniczy w aukcji lub sprzedaży nieruchomości. istanbul-real-estate.com nie reprezentuje kupujących ani sprzedających, najemców ani wynajmujących i nie otrzymuje rekompensaty ani prowizji od transakcji sprzedaży i wynajmu nieruchomości za pośrednictwem Usługi. istanbul-real-estate.com jest wyłącznie dostawcą internetowych usług internetowych i / lub usług internetowych.

ZROZUMIENIE PODSTAW

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie wiadomości, wiadomości, teksty, pliki, obrazy, zdjęcia, wideo, dźwięki lub inne materiały ("Treść") zamieszczane, przesyłane lub łączone z Usługą, są wyłączną odpowiedzialnością osoby, od której takie Treść pochodzi. Dokładniej, ponosisz całkowitą odpowiedzialność za każdy pojedynczy przedmiot ("Przedmiot") Treści, które publikujesz, wysyłasz e-mailem lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istanbul-real-estate.com nie kontroluje, nie wyświetla ekranu i nie ponosi odpowiedzialności za Treści udostępniane za pośrednictwem Usługi, a także za korzystanie z Usługi może być narażona na Treści obraźliwe, nieprzyzwoite, niedokładne wprowadzające w błąd. lub w inny sposób budzący zastrzeżenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istanbul-real-estate.com nie wyświetla ani nie zatwierdza Treści, ale istanbul-real-estate.com ma prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania odmówić, usunąć lub przenieść dowolną treść jest dostępna za pośrednictwem Usługi, za naruszenie litery lub ducha Warunków Używania lub z jakiegokolwiek innego powodu.

REKORDY PUBLICZNE W INTERNECIE

Umieszczając reklamę w witrynie istanbul-real-estate.com, niektóre informacje, które podajesz, takie jak informacje o nieruchomościach i dane osobowe, staną się publicznymi zapisami w Internecie. MapYu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje elektronicznych zapisów publicznych, w tym m.in. kradzieży tożsamości, zniszczenia reputacji, osobistych zagrożeń bezpieczeństwa i wtórnego wykorzystania informacji. Więcej informacji na temat informacji publicznych w Internecie można znaleźć tutaj.

Ponadto zgadzasz się, że musisz ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z używaniem jakiejkolwiek Treści, której nie możesz polegać na tej Treści, i że w żadnym wypadku istanbul-real-estate.com nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek Treści lub jakiekolwiek straty lub szkody wszelkiego rodzaju powstałe w wyniku korzystania z Treści przesłanych, przesłanych pocztą e-mail lub udostępnionych w inny sposób za pośrednictwem Usługi.

POWIĄZANIE ZE STRONĄ TRZECIĄ

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treści udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą zawierać łącza do innych stron internetowych, które są całkowicie niezależne od istanbul-real-estate.com. istanbul-real-estate.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności, kompletności lub autentyczności informacji zawartych na takich stronach. Po połączeniu z inną witryną powinieneś przeczytać politykę prywatności tej strony przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych. Łączenie z innymi stronami odbywa się na własne ryzyko.

WYSZUKIWARKA

Zgadzasz się, że twoje posty mogą być "indeksowane" przez wyszukiwarki takie jak Google, Yahoo i inne. Zgadzasz się, aby opublikowana przez Ciebie treść została udostępniona publicznie za pośrednictwem strony istanbul-real-estate.com, a następnie poniosą Państwo wszystkie związane z tym ryzyko.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I INFORMACJI

Najnowszą wersję Polityki prywatności można znaleźć pod adresem:

http://www.istanbul-real-estate.com/help/privacy.

Korzystanie z witryny MapYu lub usługi oznacza uznanie i zgodę na naszą Politykę prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że MapYu może, według własnego uznania, zachować lub ujawnić Treści użytkownika, a także informacje, takie jak adresy e-mail, adresy IP, sygnatury czasowe i inne informacje o użytkowniku, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w w dobrej wierze, że taka konserwacja lub ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu: przestrzegania procedur prawnych; egzekwować TOU; odpowiadać na roszczenia, że ​​jakakolwiek Zawartość narusza prawa osób trzecich; odpowiadać na roszczenia, że ​​dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres uliczny) strony trzeciej zostały zaksięgowane lub przesłane bez ich zgody lub jako forma nękania; chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste MapYu, jego użytkowników lub ogółu społeczeństwa.

POSTĘPEK

Zgodnie z Ustawą o mieszkalnictwie Fair Fair of 1988 z późniejszymi zmianami, istanbul-real-estate.com nie będzie świadomie promować niczego, co czyni jakąkolwiek preferencję, ograniczenie lub dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, kolor skóry, narodowość, wiek, pochodzenie, orientację seksualną, status rodzinny lub niepełnosprawność, lub zamiar dokonania takiej preferencji, ograniczenia lub dyskryminacji.

Zgadzasz się nie publikować, nie wysyłać wiadomości e-mail ani w inny sposób udostępniać Treści:

jest to niezgodne z prawem, szkodliwe, zastraszające, napastliwe lub inwazyjne dla czyjejś prywatności lub w jakikolwiek sposób szkodzi nieletnim;

narusza to ustawę o uczciwym osiedleniu, określając w dowolnym ogłoszeniu lub reklamie sprzedaż lub wynajem jakiegokolwiek mieszkania, preferencje dyskryminujące ze względu na kolor rasy, pochodzenie narodowe, płeć wyznaniową, status rodzinny lub upośledzenie (lub naruszają jakiekolwiek prawo stanowe lub lokalne zabraniające). dyskryminacja na podstawie tych lub innych cech);

Sekcja 3604 (c) ustawy Fair Housing Act:

Jest niezgodne z prawem "Aby drukować, drukować lub publikować, lub spowodować, że zostanie sporządzony, wydrukowany lub opublikowany jakiekolwiek ogłoszenie, oświadczenie lub reklama, w odniesieniu do sprzedaży lub wynajmu mieszkania, które wskazuje na jakiekolwiek preferencje, ograniczenia lub dyskryminację o rasie, kolorze skóry, religii, płci, niepełnosprawności, statusie rodzinnym lub pochodzeniu narodowym, lub zamiar dokonania takiej preferencji, ograniczenia lub dyskryminacji ". Lokalne ustawy często wprowadzają prawo antydyskryminacyjne do dodatkowych chronionych klas (np. Orientacji seksualnej). Naruszenie (a) może podlegać konsekwencjom prawnym.Organizatywna strona w sprawie ustawy o mieszkalnictwie.

Zgłoś HUD 1-800-669-9777.

Jeśli podejrzewasz, że zamieszczanie ogłoszeń jest w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem, natychmiast zgłoś to na stronie reklamy, abyśmy mogli szybko sprawdzić i / lub zbadać i usunąć je z naszej witryny.

narusza wszelkie patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności stron lub Treści, których nie przysługuje prawo do udostępniania na mocy jakiegokolwiek prawa lub stosunków umownych lub powierniczych;

publikuj tę samą nieruchomość wielokrotnie w tej samej kategorii, aby narysować trafienia;

który wykorzystuje wprowadzające w błąd adresy e-mail lub obskurne nagłówki lub inne zmanipulowane identyfikatory w celu ukrycia pochodzenia Treści przesyłanych za pośrednictwem Usługi;

obejmuje to dane osobowe lub identyfikujące inną osobę bez jej wyraźnej zgody;

to jest fałsz, wprowadza w błąd lub stanowi "przynętę i zmianę";

które nęka każdego;

obejmuje spamowanie i / lub wyłudzanie informacji;

ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU NARUSZEŃ

Jeśli uważasz, że Twoja Treść i / lub Twoje dane osobowe zostały użyte w sposób stanowiący kradzież tożsamości lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone w inny sposób, powiadom nas o tym na stronie:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Podaj nam następujące informacje, które pozwolą nam sprawdzić roszczenie:

Reklama w witrynie istanbul-real-estate.com, o której twierdzisz, że narusza prawa, z wystarczającą liczbą szczegółów, takich jak (1) numer reklamy; (2) położenie; (3) link do strony reklamy, abyśmy mogli go zlokalizować na stronie internetowej;

Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez Ciebie, Twojego agenta lub prawo;

Oświadczenie podyktowane pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​(1) twoje informacje są dokładne i (2), że jesteś właścicielem praw autorskich, lub osoba upoważniona do działania w imieniu tego właściciela;

Twój podpis fizyczny lub elektroniczny.

Po zakończeniu naszej oceny niezwłocznie usuniemy publikację naruszającą prawa.

BRAK POLITYKI

Wysyłanie spamu w żadnej z jego postaci nie będzie tolerowane, a użytkownicy, którzy naruszą TOU, zostaną zablokowani w korzystaniu z Usługi.

PRAWA AUTORSKIE I DOSTĘP DO STRONY

Cała zawartość tej strony, w tym między innymi tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy lub oprogramowanie, jest własnością MapYu LLC lub jej dostawców treści i jest chroniona amerykańskimi oraz międzynarodowymi prawami autorskimi.

Zezwalamy robotom i robotom na dostęp do niektórych wyszukiwarek. Nie możesz jednak używać eksploracji danych, robotów, skrobaków do ekranu ani podobnych narzędzi do gromadzenia i wyodrębniania danych na tej stronie do użytku nieosobistego (w tym komercyjnego). Jeśli jesteś zainteresowany takim dostępem, napisz do nas.

OTRZYMANIE TREŚCI STRONY TRZECIEJ

Użytkownik zgadza się przestrzegać aktualnych specyfikacji dostarczonych przez MapYu, aby umożliwić prawidłowe dostarczanie i wyświetlanie Treści.

MapYu nie rości sobie żadnych praw własności ani nie kontroluje żadnych Treści przesłanych przez agentów lub wydawców stron trzecich. Licencjodawca lub licencjodawca będący stroną trzecią, stosownie do okoliczności, zachowuje wszystkie patenty, znaki towarowe i prawa autorskie do wszelkich Treści przesyłanych, publikowanych lub wyświetlanych w witrynie istanbul-real-estate.com, a Ty odpowiadasz za ochronę tych praw, stosownie do potrzeb. Przesyłając, publikując lub wyświetlając Treści w witrynie istanbul-real-estate.com, które mają być dostępne dla ogółu społeczeństwa, przyznajesz MapYu ogólnoświatową, niewyłączną, wolną od opłat licencję na powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie i publikowanie. w inny sposób wykorzystywać, z lub bez przypisania takich Treści na serwisach istanbul-real-estate.com wyłącznie w celu wyświetlania, rozpowszechniania i promowania Usługi. Niniejsza licencja wygasa, gdy taka Treść zostanie usunięta ze strony internetowej, na którą pierwotnie ją przesłałeś. MapYu zastrzega sobie prawo do syndykowania Treści przesłanej przez użytkownika na stronie istanbul-real-estate.com i korzystania z tej Treści w związku z dowolną usługą oferowaną przez MapYu. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie niezbędne prawa (w tym między innymi prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, reklamy lub inne prawa) w Treści.

Przesyłając Treść do istanbul-real-estate.com, upoważniasz MapYu do używania swoich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, zastrzeżonych logo, nazw domen i wszelkich innych identyfikatorów źródłowych lub biznesowych w związku z autoryzowaną dystrybucją istanbul-real-estate.com Treści.

MapYu zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania, czasowo lub na stałe, Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) w dowolnym momencie i od czasu do czasu z lub bez uprzedzenia. Zgadzasz się, że MapYu nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie lub osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

OGRANICZENIE USŁUG

MapYu nie gwarantuje Usługi i nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub niezapisanie Treści reklamy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że MapYu może ustalić ograniczenia dotyczące korzystania z Usługi, w tym liczbę dni, w ciągu których Zawartość będzie zatrzymywana przez Usługę, maksymalną liczbę i rozmiar wpisów, wiadomości e-mail lub innych Treści, które mogą być przesyłane lub przechowywane przez usługę. oraz częstotliwość, z jaką możesz uzyskać dostęp do usługi.

ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY

Zgadzasz się, że MapYu, według własnego uznania, ma prawo (ale nie obowiązek) do usunięcia lub dezaktywacji twojego konta, zablokowania adresu e-mail lub adresu IP, lub w inny sposób zakończenia dostępu do usługi lub korzystania z niej (lub jakiejkolwiek jej części) , natychmiast i bez uprzedzenia oraz usuwać i usuwać wszelkie Treści w Serwisie, z dowolnego powodu, w tym, bez ograniczeń, jeśli MapYu uważa, że ​​działałeś niezgodnie z literą lub duchem Warunków. Ponadto zgadzasz się, że MapYu nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie lub osób trzecich za jakiekolwiek zakończenie dostępu do Usługi. Ponadto, zgadzasz się nie próbować korzystać z Usługi po wspomnianym wypowiedzeniu.

ZASADY GWARANCJI

TY WYRAŹNIE ZROZUMIĆ I ZGADZA SIĘ, ŻE:

  1. 1. WASZE KORZYSTANIE Z ISTREJ-real-estate.com JEST NA SWOJE WŁASNE RYZYKO. STRONA MAPY i USŁUGA SĄ DOSTARCZANE W STANIE "W JAKIM SĄ" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". MapYu ZRZEKA WSZELKIE GWARANCJE ADubai RODZAJU, JAWNE LUB DOMNIEMANYCH, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI handlowej, przydatności do OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI.
  2. 2. MapYu NIE GWARANTUJE, ŻE (i) USŁUGA SPEŁNI WYMAGANIA, (ii) USŁUGA BĘDZIE NIEPRZERWANIE, NA CZAS, BEZPIECZNIE LUB BŁĘDÓW, (iii) wyniki KTÓRE MOGĄ BYĆ uzyskane przy użyciu Stambułu-real- estate.com BĘDĄ DOKŁADNE I SOLIDNIE, (iv) JAKOŚĆ ADubai produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych PRZEZ CIEBIE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SPEŁNI OCZEKIWANIA I (V) BŁĘDY ADubai OPROGRAMOWANIA ZOSTANĄ USUNIĘTE .
  3. 3. ADubai MATERIAŁ pobrane lub uzyskane w inny sposób POŚREDNICTWEM KORZYSTANIA Z SERWISU odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko, ŻE BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA ADubai USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH NA SKUTEK POBIERANIA ADubai takiego materiału.
  4. 4. PORADY ANI INFORMACJE USTNE LUB PISEMNE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD istanbul-real-estate.com LUB ZA POŚREDNICTWEM SERWISU BĘDĄ ADubai GWARANCJI NIE WYRAŹNIE W warunkach użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE MapYu NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA ADubai bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wtórne lub SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH LUB INNE SZKODY ( NAWET JEŚLI MAPYU ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH Z: (i) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA USŁUGI; (ii) KOSZT POBIERANIA TOWARÓW I USŁUG ZASTĘPCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z TOWARÓW ADUBIANOWYCH, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH, OTRZYMANYCH WIADOMOŚCI LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH W USŁUDZE LUB Z USŁUGI; (iii) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO ALTERNATYWNYCH TRANSMISJI LUB DANYCH; (iv) OŚWIADCZENIA LUB POSTĘPOWANIA ADOBAIRU STRONY TRZECIEGO W USŁUGI; LUB (v) INNA KWOTA ADOBAJA ZWIĄZANA Z USŁUGĄ.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zatrzymać MapYu, jego funkcjonariuszy, spółki zależne, stowarzyszone, następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów, urzędników, agentów, usługodawców, dostawców i pracowników, nieszkodliwych z jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich i kosztów sądowych, poniesionych przez strony trzeciej z powodu lub z powodu treści, które przesyłasz, publikujesz lub udostępniasz za pośrednictwem Usługi, korzystania z Usługi, naruszenia Warunków korzystania z usługi, naruszenia przez ciebie którejkolwiek z gwarancji i gwarancji, lub naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek praw inne.

POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji lub innej zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie. Takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu. Musisz regularnie sprawdzać tę umowę, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami.

ZRZECZENIE SIĘ I ROZDZIELNOŚĆ WARUNKÓW.

Niepowodzenie MapYu w egzekwowaniu lub egzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków Korzystania nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Jeżeli którekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważny, strony zgadzają się jednak, że sąd powinien starać się wprowadzić w życie zamiary stron, które znajdują odzwierciedlenie w postanowieniu i innych postanowieniach Warunków. użytkowania pozostają w pełnej mocy i skutku.

Znajdź właściwości

  • Podstawowe informacje
  • ($). 0
    ($). 1,000,000
  • Zaawansowane wyszukiwanie

Nieruchomości w Stambule

DOTYCZYMY DATY I POWAŻNEGO PORTFELU WŁAŚCIWOŚCI W ISTANBULE I TURCJI

Zapewniamy solidną obsługę naszym klientom dzięki naszemu 15-letniemu doświadczeniu w inwestowaniu za granicą. Nasi konsultanci są ekspertami od nieruchomości i bardzo wydajnie współpracują z klientami zagranicznymi, zwłaszcza z krajów Bliskiego Wschodu. Dzięki rzetelnej i lokalnej wiedzy nasz zespół jest gotowy pomóc Ci znaleźć najlepszą inwestycję w Stambule i Turcji. Naszym celem jest bycie Twoim wszechstronnym partnerem w zakresie rozwiązań.

Kilka referencji od naszych klientów

Mam nadzieję, że dobrze, dziękuję za gościnę w Turcji i pomoc w uzyskaniu tytułu ...
2019-03-18
Mohamad
Jestem zdecydowanie wdzięczny za twoją super jakość usług ⯑ Sarmad niesamowicie wydał ...
2019-03-01
Lina (Kanada)
Dziękuję bardzo za twoja pomoc. Mieliśmy wspaniałe doświadczenie z tobą i Çetin. ...
2019-02-21
Pani Zarin (USA)
Wszystkie informacje ...
2019-02-20
Karim Farooqi
Czułem między frien ...
2019-02-20
Mohammed Naeem